Wrocław 08.01.2010r.
PIT-28 ryczałt za najem

Osoby opłacaj±ce podatek z tytułu otrzymanych przychodów z najmu w formie ryczałtu musz± pamiętać o konieczno¶ci złożenia PIT-28 za rok 2009 do wła¶ciwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Termin na złożeniu PIT-28 upływa w dniu 31.01.2009r.

Tutaj znajdziesz naj¶wieższe informacje dotycz±ce rynku nieruchomo¶ci. Prawo, podatki, wydarzenia.


SprawdĽ, czy nieruchomo¶ć której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalno¶ci.