Wrocław 02.02.2010r.
Najem okazjonalny

W związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji przepisów ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 733) w życie weszły nowe regulacje dotyczące najmu.
Najem okazjonalny ma umożliwić ochronę właścicieli lokali w sytuacji niepłacenia czynszu przez najemców. Zgodnie z ustawą do zawarcia umowy najmu na zasadzie najmu okazjonalnego niezbędne będzie udanie się do notariusza i zobowiązanie pisemne najemcy do dobrowolnego opuszczenia lokalu w przypadku nie przestrzegania przez niego postanowień umowy.

Opłata notarialna za sporządzenie takiego oświadczenia ma mieć maksymalną wysokość 1/10 wysokości najniższego wynagrodzenia.

W oświadczeniu najemca zobowiązany będzie do podania adresu lokalu, do którego w przypadku nie przestrzegania umowy może zostać przymusowo przekwaterowany. Powyższe zdarzenie może nastąpić wówczas, gdy nie będzie on chciał dobrowolnie opuścić lokalu będącego przedmiotem umowy najmu.

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.