Wrocław 04.05.2010r.
Odwrócona hipoteka - projekt

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak będzie wyglądał ten produkt w polskiej rzeczywistości i jaką będzie miał konstrukcję. Na świecie spotyka się różne rozwiązania.
Odwrócona hipoteka w uproszczeniu polega na zobowiązaniu banku bądź innej instytucji kredytowej do wypłaty w ratach umówionej sumy pieniężnej przez ustalony w umowie czas lub do jednorazowej wypłaty kwoty pieniężnej. Wysokość wypłaty będzie zależna od wartości nieruchomości. Zabezpieczeniem dla instytucji finansującej będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości.


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.