Wrocław 19.08.2010r.
Rekomendacja T wchodzi w życie

Rekomendacja T to zbiór wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zarz±dzania ryzykiem kredytowym. Rekomendacja wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2010r.
Zwi±zek Banków Polskich ocenia, że nowe przepisy utrudni± uzyskanie zarówno kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego. Rekomendacja T to reakcja na boom kredytowy z 2008 roku i jego efekty, widoczne dzi¶ w postaci pogorszaj±cej się jako¶ci portfeli banków.

Najbardziej dotkliwe dla przeciętnego obywatela może być zwiększenie warto¶ci niezbędnego wkładu własnego w przypadku starania się o kredyt hipoteczny (20% przy okresie kredytowania powyżej 5 lat) oraz dokładniejsze niż do tej pory badanie jego zdolno¶ci kredytowej. W przypadku niższego wkładu własnego konieczne będzie jego ubezpieczenie. Nadzorca zaleca także systematyczny monitoring wszystkich zadłużeń klienta zaci±gniętych na okres dłuższy niż 5 lat.Tutaj znajdziesz naj¶wieższe informacje dotycz±ce rynku nieruchomo¶ci. Prawo, podatki, wydarzenia.


SprawdĽ, czy nieruchomo¶ć której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalno¶ci.