Wrocław 08.11.2010r.
Rejestry dłużników i rynek najmu nieruchomości

W czerwcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarzych. Dzięki nowym przepisom już nie tylko przedsiębiorcy mogą dopisywać swoich dłużników do rejestrów.

Biura, zwane też popularnie rejestrami dłuzników lub rejestrami kredytowmi to bazy gromadzące i udostępniające dane o nierzetelnych płatnikach.

Po kilku miesiącach od wejścia w życie nowej ustawy biura informacji gospodarczej wzbogaciły swoje rejestry o osoby zadłużone, których do tej pory do takich rejestrów nie można było wpisać.

Banki i inne instytucje kredytujące z pewnością chętnie będą weryfikowały swoich kredytobiorców w nowy sposób chcąc zwiększyć bezpieczeństwo udzielanych kredytów i pożyczek.

Również rynek najmu nieruchomości ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych umów dzięki nowej ustawie. Wynajmujący mogą bowiem sprawdzić czy najmca nie figuruje w takim rejestrze, co mogłoby oznaczać powstawanie zaległości czynszowych.

Dla nieruchomości komercyjnych jest to bardzo ważne, gdyż ma to pośredni wpływ na wartość bieżącą wynajętej nieruchomości.
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.