Wrocław 29.07.2009r.
XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

W dniach 22-24.IX.2009r. we Wrocławiu odbędzie się XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie "Wycena w dobie kryzysu z szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych.

W trakcie konferencji zostaną poruszone takie tematy jak:
- wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności,
- rola wyceny w procesie podejmowania decyzji kredytowych,
- narzędzia optymalizacji decyzji inwestycyjnych i ograniczenia ryzyka kredytowego,
- proces egzekucjiz nieruchomości

Dokładny program oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu http://www.srm.wroclaw.pl a także na stronie http://www.konferencja.wroclaw.pl

Organizatorzy konferencji:


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.