Wrocław 10.08.2011r.
System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomo¶ciami (AMRON)

Miło nam poinformować, że w naszej codziennej pracy korzystamy z System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomo¶ciami (w skrócie AMRON). System AMRON to to wystandaryzowana baza danych o cenach i warto¶ciach nieruchomo¶ci, wyposażona w zaawansowane modele statystyczne i analityczne. Wła¶cicielem Systemu AMRON jest Zwi±zek Banków Polskich.

Baza gromadzi dane dotycz±ce charakterystyki nieruchomo¶ci, ich lokalizacji oraz informacje dotycz±ce cen transakcyjnych z aktów notarialnych, warto¶ci z wycen, ofert lub innych wiarygodnych Ľródeł.
Tutaj znajdziesz naj¶wieższe informacje dotycz±ce rynku nieruchomo¶ci. Prawo, podatki, wydarzenia.


SprawdĽ, czy nieruchomo¶ć której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalno¶ci.