Wrocław 11.10.2011r.
Wykup mieszkań z TBS

Od dzisiaj TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą sprzedawać najemcom lokale. Cena sprzedaży mieszkania z TBS-u nie może być niższa od jego wartości rynkowej z daty wykupu. Oznacza to, że wartość nieruchomości dla potrzeb wykupu będą musieli określać rzeczoznawcy majątkowi.

Cena sprzedaży mieszkania musi pokryć wszystkie zobowiązania (spłatę kredytu, odsetek, umorzenie, koszty wyceny). Pomniejszyć ją może jedynie zwaloryzowana kwota wniesionej partycypacji.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług, zajmujemy się również określaniem wartości nieruchomości dla potrzeb wykupu mieszkań z TBS. Swoim zasięgiem obejmujemy miasto Wrocław i okolice. Wyceny są sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego.Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.