Wrocław 29.07.2009r.
Ryczałt od przychodów z najmu

Przychody z najmu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Istnieje możliwość kwartalnego bądź miesięcznego opłacania składki. Obliczoną kwotę wpłaca się na rachunek lub do kasy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.

Osoby mające wpływy z najmu wyliczają ryczałt od przychodu według składki 8,5%, pod warunkiem, iż przychód ten, liczony od początku roku nie przekroczył 13 510 zł (równowartość 4 tysięcy euro, po kursie średnim NBP z dnia 1 października 2008r.)
Od nadwyżki ponad tą kwotę należy zapłacić podatek w wysokości 20% przychodów.

Do ustalenia granicznej kwoty sumuje się przychody z najmu małżonków, nawet w sytuacji gdy rozliczają się oni z tych przychodów osobno.

Co ważne, ryczałt z najmu płaci się od przychodów faktycznie uzyskanych, tak więc w sytuacji gdy najemca nie płaci czynszu za najem, wynajmujący nie ma obowiązku płacenia ryczałtu.


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.