Wrocław 10.04.2012r.
Podobieństwo nieruchomości na potrzeby wyceny

Sąd Najwyższy w wyroku (sygnatura akt III CSK 127/11) wypowiedział się na temat nieruchomości podobnych wykorzystywanych w procesie wyceny. Z sentencji wyroku dotyczącego sprawy pewnej spółki, która dotyczyła sporu w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste wynika, iż trudno ustalić, na jaki rzeczywiście cel nabywane są nieruchomości brane do porównań w wycenie. Nie zawsze też są one zagospodarowane od razu, niekiedy zaś przeznaczane są do odsprzedaży. W uzasadnieniu wyroku zawarto, iż biegli rzeczoznawcy, ale też sąd, muszą szerzej rozumieć podobieństwo porównywanych nieruchomości.

Art. 4 pkt. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami definiuje nieruchomość podobną jako tą, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

 


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.