Wrocław 12.04.2013r.
Pozwolenie na budowę - planowane zmiany w prawie

Trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego nad Projektem Kodeksu Budowlanego. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zgodnie z "Projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane" przewiduje się rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wprowadzenie obowiązku złożenia zgłoszenia z projektem budowlanym. Urzędnicy będą mieli 30 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Milczenie ze strony urzędu oznaczać będzie domniemaną zgodę na rozpoczęcie budowy - a co za tym idzie przyspieszenie procesu budowlanego. Zniknie obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów oraz oświadczeń o warunkach przyłączenia obiektu do sieci a także obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Planowany termin przedłożenia projektu Kodeksu Ministrowi to listopad 2014.

Poniżej zamieszczono linki do harmonogramu prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

http://www.transport.gov.pl/files/0/1795780/HarmonogrampracKKPBpozmianachz23012013r.pdf

http://cdn18.muratordom.smcloud.net/t/file/0f/1d/dc/0f1ddcbd83db3f45.pdf

Rzeczoznawcy majątkowi wyceniają nieruchomości w trakcie budowy. Podstawowym dokumentem, którego żądają wówczas od zlecającego jest pozwolenie na budowę. Po zmianach dokumentem, który trzeba będzie dostarczyć rzeczoznawcy w celu sporządzenia operatu szacunkowego będzie prawdopodobnie potwierdzone przez urząd zgłoszenie z adnotacją, iż nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

       


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.