Wrocław 17.04.2013r.
Budownictwo energooszczędne - dopłaty do kredytów

Wraz z początkiem miesiąca kwietnia 2013 można wnioskować o dopłaty do kredytów zaciąganych na budowę domów lub lokali energooszczędnych. Dopłaty są finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program skierowany jest do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
niższych kosztów eksploatacji budynku, podniesienia wartości budynku a w konsekwencji całej nieruchomości.

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Deutsche Bank PBC S.A.
Getin Noble Bank S.A.
SGB-Bank S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Nordea Bank Polska S.A.

Wysoka sprawność i dobra charakterystyka energetyczna budynku stanowią dodatkową cechę zwiększającą wartość nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi biorą to pod uwagę sporządzając operat szacunkowy dla nieruchomości.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl

 

       


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.