Wrocław 21.11.2013r.
Budowa domu bez pozwolenia na budowę?

W lipcu bieżącego roku zostały przyjęte założenia nowelizacji ustawy Prawo budowlane, a w chwili obecnej trwają prace nad projektem zmian. Zgodnie z powyższym, można będzie budować domy jednorodzinne bez uzyskiwania pozwolenia na budowę - wystarczy złożyć zgłoszenie z projektem budowlanym.

Ułatwienie to będzie dotyczyć tylko tych domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych i garaży, których "obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki" - czyli nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Oceny takiej dokonywał będzie projektant domu w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w oparciu o dezyzję o warunkach zabudowy.

Inwestor będzie zobowiązany poinformować sąsiadów o planowanej budowie poprzez postawienie na działce tablicy informacyjnej lub doręczenie informacji do rąk własnych. Informacja o rozpoczęciu budowy będzie podawana również przez starostwo powiatowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku, gdy któryś z sąsiadów stwierdzi, że planowana budowa narusza jego interes prawny, może w ciągu 14 dni od publikacji w BIP informacji złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. Urzędnicy będą mieli kolejne 14 dni na udzielenie odpowiedzi, czy inwestor może budować bez pozwolenia, czy będzie musiał przejść wszystkie procedury związane z udzieleniem pozwolenia na budowę.

Nowelizacja Prawa Budowlanego znacznie przyśpieszy moment rozpoczęcia budowy domu. W przypadku braku sprzeciwu ze strony urzędu budowę można będzie rozpocząć już po 30 dniach od momentu złożenia zgłoszenia z projektem budowlanym.Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.