Wrocław 06.08.2009r.
Planowane zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu od 2010r.

Zgodnie z projektem ustawy Ministerstwa Infrastruktury o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, od 2010r. zniknie stawka 20% po przekroczeniu równowartości 4000 EUR, natomiast wszystkie przychody z najmu dla podatników opłacających podatek w formie ryczałtu będą opodatkowane wg stawki 8,5%.

Celem Ministerstwa jest doprowadzenie do dobrowolnego zalegalizowania większej liczby wynajmujących, którzy w chwili obecnej znajdują się w tzw. "szarej strefie".

Poza powyższym zdefiniowano tzw. najem okazjonalny. Dzięki temu, po spełnieniu kilku warunków (m.in. złożenie oświadczenia przez najemcę potwierdzonego notarialnie) będzie możliwe w prostszy sposób pozbycie się z lokalu najemców nie płacących czynszu czy niszczących lokal.

Projekt jest dostępny na stronach Ministerstwa Infrastruktury http://www.mi.gov.pl
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.