Wrocław 04.03.2015r.
Nowa ustawa regulująca zasady udzielania kredytów hipotecznych

Trwają prace nad wprowadzeniem w życie nowej ustawy, regulującej kwestie związane z udzielaniem kredytów hipotecznych. Resort Finansów dąży do dostosowania polskiego prawa do unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Aktualnie w Polsce nie ma ustawy, która w sposób ścisły regulowałaby zasady udzielania kredytów mieszkaniowych, więc dokument ten byłby bardzo przydatny dla konsumentów podejmujących się takiego zobowiązania wobec banku.

Projekt ustawy podaje zasady, których muszą przestrzegać zarówno banki jak i pośrednicy kredytowi. Przede wszystkim nakłada na pośredników obowiązek rejestracji działalności oraz wpisu do rejestru. Materiały reklamowe przedstawiane przez kredytodawców będą musiały być formułowane jasno i zrozumiale, tak, żeby nie wprowadzać klienta w błąd. Podczas zawierania umowy kredytowej, kredytobiorca będzie musiał zostać poinformowany o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz o wysokości całkowitej kwoty do zapłaty, przedstawionej na podstawie przykładu, opartego na bazie wyliczeń dwóch trzecich wcześniej zawartych podobnych umów kredytowych. Nowe przepisy zabronią również stosowanej przez kredytodawców tzw. sprzedaży wiązanej, dlatego interesanci nie będą musieli podpisywać, poza umową kredytu, żadnych innych umów.

Całość transakcji podsumowana zostanie w Europejskim Ujednoliconym Formularzu Kredytowym, który obowiązywał będzie we wszystkich krajach Unii. Tym sposobem, klient będzie miał 7 dni na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi kredytu, łączne z zagrożeniami związanymi z jego spłatą.
Nowe regulacje powinny zatem wyeliminować pułapki, jakie kredytodawcy nie rzadko zastawiają na swoich klientów, między innymi poprzez informacje pisane drobnym drukiem. Kredytobiorcy będą również częściowo chronieni przed rosnącymi kosztami i wpadaniem w spiralę zadłużenia.


Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.