Wrocław 23.03.2015r.
Nowelizacja ustawy prawo budowlane

20 lutego bieżącego roku została uchwalona nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie w połowie roku. Najważniejszym jej zapisem jest możliwość budowy lub przebudowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę. Warunkiem będą oczywiście zapisy dotyczące przeznaczenia danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Taki dom, swoim oddziaływaniem, nie będzie również mógł wykraczać poza obszar własnej działki.

Formalności związane z inwestycją sprowadzą się do złożenia w starostwie zgłoszenia o przystąpieniu do prac budowlanych wraz z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

Zmiany dotyczą, w największym stopniu, inwestorów indywidualnych, zajmujących się budową niewielkich domów jednorodzinnych. Dzięki nowym zapisom ustawy, proces budowy tego typu nieruchomości ulegnie przyspieszeniu, a co za tym idzie, zmniejszą się koszty budowy.

Tegoroczna nowelizacja prawdopodobnie zapoczątkuje kolejne zmiany i ułatwienia w tej skomplikowanej ustawie, które w przyszłości mogą dotknąć również większych inwestorów.
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.