Wrocław 05.01.2018r.
Nowe warunki projektowania budynków

14 listopada 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nad którą Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracowało od początku 2016 r.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Jedną z najistotniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja, jest określenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania - od teraz jest to 25 m kw. Jednocześnie zniesione zostały wymogi co do minimalnych wymiarów poszczególnych pomieszczeń. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie większej swobody przy projektowaniu układu mieszkań oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb inwestorów, przy równoczesnym zachowaniu właściwego standardu użytkowania.

Minister usunął z warunków technicznych przepis nakazujący projektowanie miejsca na pralkę wyłącznie w łazience. Zamiast tego wprowadzono regulację ogólną, mówiącą, że w mieszkaniu lub domu powinno być miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej. Decyzja o miejscu usytuowania paralki będzie już należało do własciciela mieszkania/domu.

Kolejnym ważnym zapisem jest zwiększenie szerokości miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Dotyczy to zarówno miejsc w garażach wielostanowiskowych, jak i parkingów pod marketami. Przyjęto również zasadę, że odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m, zaś w przypadku słupa - co najmniej 0,1 m. O ile komfort parkowania się zwiększy, istnieje ryzyko, że z powodu możliwości wydzielenia mniejszej ilości miejsc w garażach podziemnych, deweloperzy podniosą ich cenę. Zwiększy się natomiast dopuszczalna liczba miejsc postojowych w pobliżu budynku. Do tej pory trzeba było zachować odległość 7 m od okien dla czterech parkujących samochodów. Po wejściu w życie nowelizacji, bedzie ich mogło być nawet 10.

Godnym uwagi jest również zapis, zgodnie z którym na wszystkie nowoprojektowane lub przebudowywane budynkni gastronomii, handlu i usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m kw., oraz stacje paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m kw. nałożono obowiązek ich wyposażenia w pomieszczenia przystosowane do karmienia i przewijania dzieci.

Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2018 r.


Szczegółowe informacje o wprowadzonej nowelizacji, jak równiez sam jej tekst dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość‡ której wycenę™ chcesz zamówić‡ znajduje się w zasięgu naszej działalności.