Wrocław 03.09.2009r.
Kalendarz zmian wybranych aktów prawnych

Poniżej znajdują się wybrane nowelizacje aktów prawnych dotyczących nieruchomości:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 108, poz. 907).
Weszło w życie z dniem 23 lipca 2009 r.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964).
Weszła w życie z dniem 5 sierpnia 2009 r.

3.. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 115, poz. 967).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.