Wrocław 22.09.2009r.
Odrębna własność obiektów budowlanych

Na internetowych stronach Ministerstwa Infrastruktury dostępna jest informacja o wstępnych założeniach do projektu ustawy umożliwiającej ustanawianie odrębnej własności obiektów budowlanych, niezwiązanych gospodarczo z gruntem, na którym zostały posadowione.

Założeniem proponowanej regulacji jest wprowadzenie zasad ustanawiania odrębnej własnosci obiektów budowlanych, posadowionych nad lub pod powierzchnią gruntu (w szczególnosci obiektami takimi mogą być mosty,wiadukty, tunele, parkingi podziemne, obiekty budowlane wznoszone nad lub pod budynkami, nie związane gospodarczo z gruntem).

Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji prawnych w tym zakresie powstała w związku z narastającymi trudnościami z ustaleniem stanu prawnego obiektów budowlanych, zrealizowanych nad lub pod powierzchnią gruntu, w sytuacji gdy
realizujący inwestycję nie jest włascicielem bądz użytkownikiem wieczystym jednej lub więcej nieruchomości, zajętych pod inwestycje. Problem ten dotyczy takich obiektów budowlanych jak mosty, estakady, tunele, ciagi torów kolejowych, parkingi podziemne,metro, czy innych obiektów budowlanych, wybudowanych nad lub pod infrastrukturą.

Ustanowienie tego prawa bedzie możliwe jedynie w przypadkach, gdy obiekt budowlany nie wyłacza możliwosci korzystania z nieruchomosci przez jej własciciela.

Więcej na ten temat na stronach Ministerstwa Infrastruktury: http://www.mi.gov.pl/2-4a72f11e1025d.htm
Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.