Wrocław 10.10.2013r.
Program wsparcia rządowego "Mieszkanie dla Młodych"

Projekt "Mieszkanie dla Młodych" ma na celu wsparcie osób do 35 roku życia w zakupie pierwszego nowego mieszkania. W ramach projektu można będzie uzyskać dofinansowanie wkładu własnego, pomoc w spłacie części kredytu lub możliwość odzyskania części podatku VAT za zakup materiałów użytych do budowy domu. O dopłatę będą mogły starać się osoby kupujące mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego lub budujące dom jednorodzinny, przy czym powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 mkw, a domu 100 mkw (o 10 mkw więcej dla rodzin z trójką dzieci). Dopłata będzie liczona dla maksymalnie 50 mkw, a cena 1 mkw nieruchomości musi się zmieścić w limicie cenowym określonym oddzielnie dla poszczególnych gmin.

Limity te ogłaszane przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczone będą jako 110 % średniej z dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujących dla wybranej gminy. Na stronie mieszkaniedlamlodych.com znaleźć można wstępne limity cenowe obliczone dla 1 kwartału 2014 roku. Wśród miast najwyższą wartość limitu uzyskała Warszawa (5 864,70 zł), następnie Gdańsk (5 718,40 zł), Poznań (5 604,50 zł), Łódź (5 031,40 zł), Kraków (4 894,50 zł), Wrocław (4 774,00 zł), natomiast najniższą wartość limitu uzyskał Rzeszów (4 105,20 zł). W przypadku gmin przylegających do miasta największy limit uzyskał Gdańsk (5 221,70 zł), a najmniejszy Lublin (3 564,50 zł). Wrocław uzyskał limit 4 319,70 zł. Znacznie niższe są limity obowiązujące na terenie pozostałych gmin województwa - tutaj najwyższy limit będzie w województwie pomorskim - 4 725,10 zł, najniższy w województwie lubelskim - 2 970,40. W przypadku gmin województwa dolnośląskiego będzie to kwota 3 865,40zł.

Biorąc pod uwagę ograniczenie dopłaty do 50 mkw, maksymalna wartość dopłaty, obliczona przez serwis Home Broker, będzie wynosić odpowiednio: dla Wrocławia - 21 700,00 zł, dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem - 19 635,00zł, natomiast dla pozostałych gmin w województwie dolnośląskim - 17 570,00 zł. Interesujące jest to, że wskaźniki nie uwzględniają wartości rynkowej 1 mkw powierzchni użytkowej lokali w poszczególnych miastach tylko bazują na kosztach odtworzenia. Deweloperzy jakkolwiek biorą pod uwagę koszty odtworzenia to ceny sprzedawanych lokali ustalają w wartości rynkowej obowiązującej na danym rynku lokalnym. Podobnie banki wymagają wycen sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego wg wartości rynkowej.Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące rynku nieruchomości. Prawo, podatki, wydarzenia.


Sprawdź, czy nieruchomość której wycenę chcesz zamówić znajduje się w zasięgu naszej działalności.